MENÜ

• Erken Uyarı ve Acil Durum Çözümleri

• Baraj ve HES Tesislerinde Işıklı ve Sesli Uyarı Sistemleri

• CCTV Sistemleri

• AG OG Sistemleri

• Zayıf Akım Sistemleri

• Projelendirme


Baraj ve HES Tesislerinde Işıklı ve Sesli Uyarı Sistemleri

Kablosuz Işıklı / Sesli uyarı ve ikaz sistemleri;HES tesislerinde meydana gelen can ve mal kayıplarının önlenmesine yönelik olarak baraj,regülatör,iletim hattı,yükleme havuzu,santral binası ve çevresi,kuyruk suyu çıkışına kadar olan ve sonraki deşarj alanları (kanal, dere yatağı, nehir yatağı vb.) ile can ve mal güvenliğini tehtit edebilecek diğer alanlarda koruma ,güvenlik ve uyarı amaçlı kullanılmaktadır.

1- Sensörler (Opsiyonel)

2- Baraj / HES Kontrol Merkezi

3- Siren Birimleri

4- Kablosuz Haberleşme Telsiz (GSM Opsiyonel)

5- GSM Uyarı / İkaz / Kontrol Birimi (Opsiyonel)

6- Bölgesel Kontrol Merkezi (Opsiyonel)

Sistem temel olarak Siren Birimleri ve Siren Kontrol Merkezinden oluşmaktadır. Siren Kontrol Merkezi ile Siren Birimleri arasındakİ haberleşme, Telsiz(VHF/UHF),RDS, GSM / GPRS, Uydu, TCP/IP, PSDN ve Wi-Fi sistemlerinden uygun olan biri veya birkaçı ile sağlanabilmektedir.

Sistem Birimleri modüler olup, kurulacak coğrafi yer(ler),istenilen akustik kaplama alanı ve değerlere göre belirlenecek güçlerde,tercih edilen haberleşme sistemi ve entegre edilecek sensor / çevre birimlerine göre hazırlanmaktadır.

Genel ve Teknik Özellikler

• Siren Birimleri Çıkış ve Akustik Güçleri; 300W – 2400W arası,

• Şebeke 110-250VAC / 50-60Hz Akü ve/veya Güneş Enerjisi ile besleme,

• Siren Birimi Çalışma sıcaklığı -30 ile +60 C,

• 64 adete kadar Sesli kayıt, alarm, ikaz uyarı sinyallerini tanımlama ve sisteme yükleyebilme,

• Uzaktan ve Birim üzerinden otomatik (self) ve manuel test imkanı,

• Sesli Anons için mikrofon bağlanıtısı,

• Ses, uyarı ve alarm sinyallerini kayıtlı SD hafıza kartı üzerinden oynatma,

• Wav veya mp3 formatındaki Ses, uyarı ve alarm kayıtlarını değiştirme ve silme,

• Programlanabilir 8 adet Sayısal Giriş, 2 adet Sayısal Çıkış

• Siren birimi kapağının izinsiz açılması, şebeke geriliminin kesilmesi, akü seviyelerinin belirlenen değer altına düşmesi gibi durumlarda Siren Kontrol Merkezine ikaz gönderilmesi,

• Siren Kontrol Merkezinde, Siren birimlerinin harita üzerinden kontrol ve izlenmesi,

• Siren Kontrol Merkezinden, Siren Birimlerinin kontrolü, izlenmesi, anons yapılması, uyarı, alarm ve ikaz sinyallerinin verilmesi, değiştirilmesi, çalışma raporlarının alınması,

• Siren birimlerine ihtiyaca göre kamera, sensör (hareket, su seviyesi vs) ve çevre birimlerinin entegre edilebilmesi, bunlardan alınan bilgilere göre sistemin anons, alarm ve ikaz sinyallerinin otomatik veya manuel (operatör ) olarak verilmesi,

• Sistem, herhangi bir siren biriminin arızalanması durumunda kesintisiz olarak çalışmaya devam edecek yapıda olması,

• Siren Birimi ve Siren Kontrol Merkezinden, Siren Birimi Ses Basınç Değeri (dB) ayarlanması,

• Siren Birimlerinin kurulacağı yere göre yayınların dairesel veya tek yönlü olarak seçilebilmesi,

Teklif Formu

© 2017 TESLA Elektronik Güvenlik Sistemleri   |   Tel: ​0312 476 66 07   |   E-Mail: info@teslaegs.com